Urbanisme
Identitat local

El barranc de Can Nyac, l'any 2000.

Citació: CELH AF 0693 Nyac / a. d. Manuel Domínguez López