Identitat local

Una cursa ciclista passa per la Carretera de Collblanc. Un dels participants és l'escultor Ferran Soriano.

Citació: CELH AF 0558 Cursa / a. desconeguda d. Ferran Soriano