Patrimoni cultural
Identitat local

Fotografia de Cosme Toda apareguda al número 3 de la revista Arquitectura i urbanisme el gener de 1933. L'edifici principal havia estat dissenyat per Ramon Puig i Gairalt, set anys abans. En Puig era el director de la publicació i arquitecte municipal de l'Hospitalet.

Citació: CELH AF 0183 CosmeToda / a. desconeguda, Arquitectura i urbanisme núm. 3, gener 1933