Cosme Toda
Patrimoni cultural
Urbanisme

Fotografia de la publicitat de l'empresa Cosme Toda apareguda al número 3 de la revista Arquitectura i urbanisme el gener de 1933. L'edifici principal havia estat dissenyat per Ramon Puig i Gairalt, deu anys abans. En Puig era el director de la publicació i arquitecte municipal de l'Hospitalet.

Citació: CELH AF 0183 CosmeToda / a. desconeguda, Arquitectura i urbanisme núm. 3, gener 1933