Cosme Toda 1931
Patrimoni cultural
Identitat local

Fotografia de la publicitat de l'empresa Cosme Toda apareguda al número 1 de la revista Arquitectura i urbanisme l'octubre de 1931. L'edifici principal havia estat dissenyat per Ramon Puig i Gairalt, vuit anys abans. En Puig era el director de la publicació i arquitecte municipal de l'Hospitalet.

Citació: CELH AF 0173 CosmeToda / a. desconeguda, Arquitectura i urbanisme núm. 1 octubre 1931