Identitat local
Associacionisme

La tradició coral de l'Hospitalet, com la de Catalunya, comença a mitjan segle XIX. Moltes enitats, com el Foment Eularienc, tenien la seva coral pròpia. La foto és feta a la porta de l'Església de Santa Eulàlia de Provençana, l'any 1924.

Citació: CELH AF 0579 Coral / a. desconeguda d. Francesca Lladó Marimon