Identitat local
Urbanisme

Concentració ciclista a Collblanc, l'any 1978.

Citació: CELH AF 0680 Collblanc / a. d. Joan Massats