Informe de bona conducta 1954 Ramon Aparici
Memòria democràtica

Document de certificat de bona conducta de l'Ajuntament de l'Hospitalet que valora el comportament polític i social de l'investigat. Aquests certificats es van utilitzar, entre d'altres situacions, per depurar a funcionaris públics que no eren afins al règim franquista.

Citació: CELH DOC 0072 Jutjats/ d. Ramon Aparici