Caseta del porter de Can Trinxet
Patrimoni cultural
Identitat local

Del gran conjunt indsutrial de Can Trinxet i Can Gras queda ben poc. La caseta del porter de Can Gras, després incorporada a Can Trinxet, era un exemple extraordinari de modernisme de maó vist. Aquesta foto fou feta l'anu 1991. Malgrat ser part d'un conjunt patrimonial reconegut com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) fou destruïda l'any 2002. En el seu moment l'Ajuntament es va comprometre a reconstruir-la, però encara no s'ha fet.

Citació: CELH AF 0161 Trinxet / a. d. Conchi López