Caseta de lea Aigües del Llobregat a Collblanc
Patrimoni cultural
Identitat local

Les instal·lacions de la Empresa concesionaria de aguas subterráneas del río Llobregat, creada en 1871, creiem que foren construïdes al llarg de la dècada de 1870. N’extreia l’aigua de l’aqüífer superficial del Llobregat i la impulsava amb màquines de vapor cap a Sants i Barcelona. De les infraestructures d’aquella aventura empresarial ens resten l’aqueducte de Can Nyac i els traçats dels carrers Mina i Aigües del Llobregat.També es va construir un dipòsit a Collblanc i, aquesta caseta del guarda d’aquesll dipòsit. Finalment començà a subministrar l'aigua a Sants en 1881. 

La caseta tenia un notable valor patrimonial, com podem veure en aquesta fotografia de 1991. Tanmateix, pocs anys després fou enderrocada per aixecar una important operació immobiliària.

Citació: CELH AF 0164 Collblanc / a. d. Conchi López