Patrimoni cultural
Identitat local

La font i la capella dels jardins de la Caserna de la Remunta, l'any 2011, poc abans de ser destruits per la operació immobiliària que s'hi va fer.

Citació: CELH AF 0659 Remunta / a. d. Manuel Domínguez López