Patrimoni cultural
Urbanisme
Identitat local

Entrada a la Caserna de la Remunta. Fotografia publicada a la Memoria del ejercicio de 1928 de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

Citació: CELH AF 0623 Remunta / a. desconeguda, Memoria del ejercicio de 1928