Casa Reconciliació al barri de Can Serra

Vista aèrea de les obres de la Casa de Reconciliació a Can Serra.