Cartilla racionament espanyola 1952
Memòria democràtica

Després de la Guerra Civil l'escassetat de productes bàsics i de primera necessitat escassejaven. El Govern va dictar un ordre ministerial el 14 de març de 1939 amb el que va establir el racionament. Va ser un període de fam i misèria, especialment els anys 40 que van ser els més difícils. La mala qualitat dels productes va generar un mercat negre o estraperlo. 

Inicialment, les cartilles de racionament eren familiars però el maig de 1943 va entrar en vigor la cartilla individual. El racionament oficialment va acabar el maig de 1952.

Citació: CELH DOC 0047 Racionament