Carrer Terra Baixa
Urbanisme

El carrer Terra Baixa al darrera de la Tecla Sala, al fons les vies del tren i el Torrent Gornal. Data indeterminada, al voltant de 1960.

Citació: CELH AF 0217 Baixa/ a. d. José Luis Cruz Girona