Identitat local
Urbanisme

Fotografia del Carrer de Rossend Arús publicada a la Memoria del ejercicio de 1928 de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

Citació: CELH AF 0625 Centre / a. desconeguda, Memoria del ejercicio de 1928