Urbanisme
Patrimoni cultural

Les casetes del Carrer de l'Ebre són un element patrimonial no protegit. Fotografia de 2012.

Citació: CELH AF 0516 Ebre / a. d. Manuel Domínguez López