Urbanisme

El Carrer de la Mina segueix el curs d'una canalització d'aigua. Aquesta fotografia és de 2015.

Citació: CELH AF 0609 Pubilla / a. d. Manuel Domínguez López