Patrimoni cultural
Identitat local

En aquesta imatge de 1991 veiem dos elements patrimonials de gran importància. La fàbrica de Can Trias, construïda a partir de 1903, un extraordinari exemple de modernisme industrial de maó vist, i una sèquia del Canal de la Infanta. En pocs llocs com aquest es concentra tant de patrimoni del passat agrícola i industrial de la ciutat.

Citació: CELH AF 0186 Trias / a. d. Conchi López