Can Serra
Urbanisme

Imatge propagandística de Can Serra, publicada el 1968.

Citació: CELH AF 0121 CanSerra