Can Rigalt l'any 1998
Patrimoni cultural
Urbanisme

Can Rigalt és una vil·la neoclàssica, reconeguda com BCIL. L'any de la fotografia, 1998, encara no havia patit les destrosses a les balustrades i a l'interior.

Citació: CELH AF 0170 Rigalt / a. d. Manuel Domínguez López