Can Colom
Urbanisme
Patrimoni cultural

És una casa d'etil neogòtic construïda entre els s.. XVIII i XIX. Construïda com a segona residència de la família Colom. Catalogada com a bé cultural d'interès local del municipi de l'Hospitalet de Llobregat.

Podeu ampliar la informació consultant el blog de l'Arxiu Històric de Santa Eulàlia.

Citació: CELH AF 0221 Colom/ Fons: Arxiu Històric de Santa Eulàlia