Identitat local
Urbanisme
Patrimoni cultural

La casa i la finca de Can Bori van servir per fer una escola de sericultura que, de fet, mai va arribar a funcionar. Va ser un dels projectes de l'alcalde Tomás Giménez. Fotografia publicada a la Memoria del ejercicio de 1928 de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

Citació: CEL AF 0624 Bori / a. desconeguda, Memoria del ejercicio de 1928