Urbanisme

L'any 2008 es construien els primers blocs de la Plaça d'Europa.

Citació: CELH AF 0568 Europa / a. d. Natalia Piernas Gallego