Bellvitge des de l'Hospital
Urbanisme

Vista de Bellvitge des de l'Hospital, aleshores anomenat Príncipes de España. Es una fotografia feta per Joan Massats per il·lustrar un reportatge sobre la contaminació a l'Hospitalet al setmanari L'Estaca, l'any 1978.

Citació: CELH AF 0130 Bellvitge / a. d. Joan Massats