Urbanisme

L'Avinguda del Masnou, l'any 2014.

Citació: CELH AF 0607_Florida / a. d. Manuel Domínguez López