Urbanisme

Algunes de les cases unifamiliars, de les habituals als primers temps de Pubilla Casas, es podien veure a l'Avinguda de Josep Molins l'any 2012.

Citació: CELH AF 0559 Pubilla / a. d. Manuel Domínguez López