Autorització entrada a Les Valls d'Andorra
Societat i coneixement

Aquesta autorització era necessària per poder entrar a Les Valls d'Andorra des d'Espanya. 

Citació: CELH DOC 0031 Andorra/ d. Emili Nebot Molina