Identitat local
Patrimoni cultural

Fotografia de l'aqüeducte de Can Nyac publicada a la revista Mundo Ilustrado del maig de 1959. Aquest aqüeducte fou construït en la dècada de 1870 per abastir d'aigua Sants i Barcelona i avui té reconeixement de BCIL.

Citació: CELH AF 0543 / a. desconeguda, Mundo Ilustrado, maig de 1959