Urbanisme

Fotografia feta per una campanya d'Iniciativa per Catalunya Verds per a denunciar l'ocupació incontrolada de l'espai públic per part dels cotxes.

Citació: CELH AF 0652 LesPlanes / a. desconeguda d. ICV