Anunci Fundició Escorsa
Patrimoni cultural

Anunci de la Fundició Escorsa, en desconeixem la data.

Al blog de l'Arxiu Històric de Santa Eulàlia podeu ampliar la informació sobre la història de la Fundició Escorsa

Citació: CELH DOC 0051 Escorsa/ d. Pere Escorsa