Societat i coneixement

Aula de l'Escola Rossend Arús, que era a l'edifici conegut com Can Bori, inaugurada l'any 1932. Fotografia publicada a la Memòria de l'exercici de l'any 1932.

Citació: CELH AF 095 Escola / a. desconeguda, Memòria de l'exercici de l'any 1932