Vocalia de Dones de l'Associació de Veïns de Pubilla Casas
Associacionisme
Memòria democràtica

Acreditació de les Jornades Catalanes de la Dona de María López Molina, en representació de l'Associació de Veïns de Pubilla Casas.  L’àmbit en el que es va desenvolupar més el feminisme durant el tardofranquisme i la Transició va ser el moviment veïnal. A les diferents associacions de veïns (AV) que es van crear a tots el barris no van trigar en aparèixer “vocalies de dones”. Aquestes vocalies fomentaven la creació de grups de dones en les que aquestes podien sortir de casa i compartir el temps i les experiències. A finals dels 70's, diverses AV tenien dones presidentes, en una època en la que era molt difícil que això passés. Les vocalies de diverses AV van participar en aquestes jornades Catalanes de la Dona, el maig del 1976. Aquesta reunió va significar un punt d’inflexió decisiu i va posar el feminisme en l’agenda política de la Transició, en un moment en el que es començava a dissenyar el futur polític i legislatiu del país.

Citació: CELH DOC 0201 / d. María López Molina