El Carrilet travessa Santa Eulàlia
Identitat local
Urbanisme

El Carrilet s'apropa a l'Abaixador de Santa Eulàlia. Aquest tren de via estreta va fer aquest recorregut entre 1912 i 1987. Per l'estat de la construcció de les torres de l'església podem datar la foto vers 1960.

Citació: CELH AF 0160 StaEulàlia / a. Pere Rabinad Pena d. Manel Rabinad