1 de maig cap al sindicat de classe
Memòria democràtica
Associacionisme

La primera convocatòria de l'1 de maig es celebrà l'any 1890 per recordar als obrers assassinats a Xicago, l' 1 de maig de 1886, quan es manifestaven per reivindicar la jornada de 8 hores.

Citació: CELH DOC 0036 1Maig/ d. Fons Antoni Ribas Sala