Ruta pel Canal de la Infanta, l'Hospitalet de Llobregat

L'Hospitalet i Barcelona

El proper dissabte 21 de gener a les 11 hores començarà la Ruta pel Canal de la Infanta en el recorregut per l'Hospitalet. La ruta començara a la seu del CELH a l'Avinguda Josep Tarradellas i Joan, 44 i serà guiada pel Manuel Domínguez, historiador i president del CELH i acabarà a les 14 hores a FASE.XYZ a l'Avinguda del Carrilet, 183 A a l'Hospitalet on es farà un vermut que servirà de clausura de l'exposició " ¿Como puedo enamorarme de este jardín?".