La Florida-Les Planes 100. Història de dos barris de la ciutat

Centre Municipal Ana Diaz Rico

El dimarts 19 de desembre a les 18 hores al Centre Municipal Ana Diaz Rico de l'Hospitalet, el Francisco Javier Rodríguez Baena, periodista i historiador i membre del CELH, ens farà la presentació del seu llibre La Florida-Les Planes 100. Història de deos barris de l'Hospitalet. L'acte de presentació anirà acompanyat d'una taula rodona en la que hi participaran persones de llarga trajectòria en aquests barris de la ciutat.

Amb motiu del centenari del naixement dels barris de la Florida i les Planes, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet i el Pla Integral de les Planes-Blocs Florida han col·laborat per tirar endavant un projecte de recuperació de la memòria del barri, que ha donat com a resultat l'edició d'un llibre commemoratiu dels 100 anys de trajectòria vital de dos dels barris més populars de l'Hospitalet. 

Tanmateix, aquest llibre és només la punta de l'iceberg d'un any d'activitats a través de les quals s'ha volgut engrescar el veïnat, amb tallers d'història, celebrats al Centre Municipal Ana Díaz Rico entre el 2021 i el 2022. Unes trobades dedicades a diferents temàtiques en les quals desenes de veïns van poder compartir records, anhels i material divers, com ara fotos i premsa. Una part d'aquest material, bàsicament fotografies històriques, va conformar una exposició que es va presentar a la festa del centenari que l'Ajuntament va organitzar al barri  l'octubre del 2022 i una revista fotogràfica de 12 planes, que es va repartir el dia de la celebració i que va ser tot un èxit entre els ciutadans. Aquests dos projectes realitzats també pel CELH.

En paral·lel, i amb l'esperit d'aplegar al màxim d'actors possible, aquest projecte ha col·laborat amb l'institut Eduard Fontserè i amb l'escola Joaquim Ruyra, que a l'abril i el juny del 2022 van celebrar dues activitats de recuperació de la memòria del barri.