Conversa sobre l’ús del català a l’Hospitalet

Regidoria del Districte I

L’acte s’emmarca dins del programa d’actes de la 55a Renovació de la Flama per la Llengua Catalana

 Dia: 22 de febrer

Hora: 19 hores 

Lloc: Regidoria del Centre (Rambla Just Oliveras,23)

 Moderadora: Núria Toril, responsable del programa l’Aula L’H a la Televisió de l’Hospitalet i sòcia del CELH

 Ponent: Emili Boix, sociolingüista, catedràtic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona i professor de sociolingüística

 Participants a la conversa

Ramon Luque (representant del Centre d’Esports l’Hospitalet)

Pedro Luna (expresident de l’ AAVV de La Florida)

Dury Nayaab Kausar (referent familiar petita infància - Associació educativa  Ítaca els Vents)

Javier Picornell (president del Grup de Botiguers del Centre)

L’objectiu de la conversa és reflexionar sobre l’ús del català a la ciutat en diferents àmbits de la vida: comercial, esportiu, educatiu i veïnal.

Segons dades de l’EULP (Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població) i lDESCAT, el percentatge de la població de l’Hospitalet de Llobregat que afirma que sap parlar en català és del 62,1 %, mentre que el percentatge de població que l’usa molt, força o mitjanament és d’un 28.5%. Tot això ens fa reflexionar sobre una pregunta: Per què la gent que afirma que sap parlar català no el fa servir en les seves interaccions?