2n Taller d'història de Les Planes- La Florida

Centre Cívic Ana Díaz Rico

Arriba la segona sessió del taller d'història de les Planes i la Florida. En aquesta ocasió, abordarem el boom migratori internacional de les últimes dues dècades, que igual que en onades migratòries anteriors és clau per comprendre el barri. Des de finals del segle XX, i sobretot durant els primers anys del segle XXI, l'extensió del camp migratori català traspassa les fronteres de l'estat i esdevé internacional. Els fluxos creixen i els experts parlen d'una tercera onada migratòria. 

Tanmateix, i a diferència de les dues onades anteriors -la dels anys 20 i 30 i la dels anys 50 i 60 del segle passat-, la immigració internacional dels últims anys no ha estat gaire tractada encara. L'objectiu d'aquest taller és precisament recollir i compartir les vivències i històries d'aquests veïns i veïnes que han arribat al barri en les últimes dècades i abordar la qüestió de la cohesió social al barri. 

El taller tindrà lloc el dijous dia 27 de gener a les 19:10 hores de la tarda, al Centre Cívic Ana Díaz Rico.