Revers relació de membres de les unitats de l'Exercit Republicà
Memòria democràtica

Conté la signatura de l'autenticitat de la còpia de la relació de membres de les unitats de l'Exercit Republicà.

Citació: CELH DOC 0029 Relació2/ d. Emili Nebot Molina