Relació de membres de les unitats de l'Exercit Republicà
Memòria democràtica

Relació de membres de les unitats de l'Exercit Republicà on apareix el Sr. Emili Nebot Molina amb aquest document es podia sol·licitar rebre la paga per haver servit a l'exercit.

Citació:CELH DOC 0028 Relació/ d. Emili Nebot Molina