Carta del Sr. Nebot dirigida al Archivo de Salamanca
Memòria democràtica

En aquesta carta el Sr. Emili Nebot explica quina va ser la seva actuació durant la Guerra Civil en el bàndol republicà. Aquestes explicacions les ha de fer per poder sol·licitar una paga per haver estat soldat. L'escriu a demanda d'un dels responsables del Archivo de Salamanca.

Citació: CELH DOC 0025 Nebot/ d. Emili Nebot Molina