Carta Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil. Salamanca
Memòria democràtica

Resposta de l'Arxiu de Salamanca a la demanda del Sr. Emili Nebot per poder sol·licitar una paga per haver servit a l'Exercit de la República en condició de  sergent.

Citació: CELH DOC 0024 Salamanca/ d. Emili Nebot Molina