El CELH obté la Declaració d'Utilitat Pública

05/11/2020, 10:08

Després de moltes gestions al llarg de molt de temps, el CELH ha obtingut la Declaració d’Entitat d’Utilitat Pública.

En primer lloc és un reconeixement a la tasca que fa el CELH, que va ser avalat en el seu moment per nombroses associacions, tant de la ciutat com de la resta dels territoris de parla catalana, institucions i organismes públics i privats que en el seu moment van donar suport i van reconèixer la tasca del Centre d’Estudis de l’Hospitalet. Des d’aquestes ratlles el nostre agraïment més sentit.

També es pot interpretar, com una declaració de suport a la feina que fan el bon grapat de col·laboradores i col·laboradors així com dels gairebé 170 associats i associades del Centre d’Estudis.

La Declaració d’Utilitat Pública també pot suposar un incentiu ja que aquesta figura permet la desgravació d’aquelles aportacions i donacions que rebi l’entitat ja sigui com a mecenatge, ja siguin les quotes d’associats o donatius.

Els avantatges fiscals poden suposar una desgravació de fins el 75% en els primers 150€. A partir dels 150€ pot ser del 30%. En el cas de les persones físiques es podrà aplicar sobre l'excés dels primers 150€ una deducció del 35% sempre que hagin efectuat donatius a la mateixa entitat per una quota igual o superior durant 3 exercicis. Una desgravació que també poden tenir les persones jurídiques. En aquest cas, els avantatges fiscals oscil·len entre el 30 i 40% sobre l’impost de societats.

Som conscients que el nostre és un projecte relativament petit, en un àmbit territorial concret i amb un ressò mediàtic limitat. Potser la Declaració d’Utilitat Pública no servirà per captar grans quantitats de grans corporacions però si que ens pot ajudar a guanyar socis i a incentivar el petit comerç i el petit negoci  el que ja col·labora amb nosaltres i altres negocis que poden veure en el CELH una opció més per donar-se a conèixer i promocionar-se.

Malgrat tot, el que sí que representa aquesta Declaració, és un segell de garantia en la transparència de l’entitat.