SERVEIS OFERTS - Documentació BABEL’H
En el Servei de Documentació BABEL'H s'ofereix la possibilitat de consultar el fons bibliogràfic i la Base de Dades d'Estudis Locals de L'Hospitalet, i atenció personalitzada a l'hora de fer la recerca.

La Base de Dades d’Estudis Locals de L’Hospitalet (BABEL’H) conté els registres de la documentació (monografies, articles de revista, ponències, informes, memòries, tesis, treballs d'investigació, fullets, vídeos, CD) de producció local o extralocal, en català, castellà i altres llengües, referents a la ciutat de l'Hospitalet i al seu context comarcal i metropolità.

Utilitza el programa gestor de base de dades WINISIS de la UNESCO (CINDOC-CSIC, llicència 023-94 0052). La base de dades BABEL'H és propietat del CEL'H, institució receptora del programa documental que manté un conveni de col•laboració amb l'Ajuntament de l'Hospitalet.

La majoria de documents bibliogràfics referenciats a BABEL'H són consultables físicament al fons bibliogràfic del CEL'H.

El servei ofereix:

- Acolliment personalitzat de les persones usuàries.
- Cerca i recuperació de la informació a través de la base de dades.
- Consulta física del fons bibliogràfic existent al CEL'H.
- Recerques individualitzades i elaboració de llistes temàtiques.
- Elaboració de llistes bibliogràfiques.
- Visites i sessions de formació de nous usuaris i usuàries, programades pels centres educatius i altres col•lectius, per fer l'aprenentatge del funcionament i el contingut de la base de dades, i de la localització i consulta dels documents del fons bibliogràfic local.

Llocs on es pot consultar BABEL’H:

- Al local del CEL'H. S'hi pot fer una consulta exhaustiva amb cerques més ajustades a través dels operadors booleans i, a més, tindreu els documents a la vostra disposició per a la consulta.
- Clicant al cercador de BABEL'H en la primera pàgina d'aquest web.
- A les biblioteques de l'Hospitalet i a l'Arxiu Municipal de la ciutat.
- Al Servei d’Història Local de la Universitat Autònoma, també per Internet. El fons del CEL’H està abocat en una base de dades més general http://www.diba.es/fonshl/fonshl.htm i al catàleg col•lectiu de les universitats catalanes www.cbuc.es .