SERVEIS OFERTS - Alumnes en pràctiques
Acolliment d’alumnes en pràctiques. Adreçat a les Universitats, Cicles Formatius i altres institucions.

Facilita a l'alumnat la pràctica de les diferents disciplines incorporades en el seu Pla d'estudis.

Aprofundeix en els coneixements adquirits a nivell acadèmic a través d'experiències i actuacions relacionades en l'Hospitalet.

Orientació de l'alumnat sobre el funcionament, organització, missió i objectius de l'entitat. Plantejament, desenvolupament, calendari i tasques a realitzar en la pràctica escollida i suport en la realització de la memòria de pràctiques.

Atenció i seguiment personalitzat